Pages

Monday, 23 May 2016

Polskie statystyki dla wycieku z Tumblr


Aktualne informacje o wyciekach dotyczących Polaków publikuję też na twitterze.
W zeszłym tygodniu pojawiła się informacja o wycieku ze strony Tumblr.com pochodzącym z 2013 roku. Plik ma 73 369 245 wierszy zawierających adres email oraz hash hasła. Więcej o samym wycieku możecie przeczytać na Z3S , ja natomiast postanowiłem zrobić krótkie zestawienie dotyczące Polskich kont.

W wycieku jest zawarte 165 229 rekordów zawierających mail w polskiej domenie. Oczywiście dużo Polaków korzysta też np. gmaila, ale nie ma prostego sposobu aby ich zidentyfikować, więc skupiłem się na domenach z rozszerzeniem .pl.

Top 25 używanych domen: 

Najpopularniejsze są maile zakładane na wp (52 104) oraz o2 (26 903), jak widać z wp skorzystało aż dwukrotnie więcej osób, niż z zajmującego drugie miejsce o2. Ciekawe jest zestawienie tego z moją poprzednią analizą wycieku z 000webhost , gdzie sytuacja była odwrotna o2 było trochę popularniejsze od wp. Można pokusić się o stwierdzenie, że wp jest bardziej popularne wśród osób mniej technicznych, przy założeniu, że z 000webhost częściej korzystały osoby techniczne niż z Tumblr. Kolejną rzeczą wartą zauważenia jest to, że w analizie wycieku z 000webhost, onet.pl znalazł się dopiero na 9 miejscu, z małą liczbą kont, natomiast tutaj jest już na miejscu 5.

Postanowiłem także sprawdzić występowanie innych Polskich charakterystycznych domen, oto wyniki:

com.pl: 917
edu.pl: 522
net.pl: 124
org.pl: 66 
gov.pl: 0  

Pojawiło się sporo maili w domenie edu.pl – 522, zakładanie konta w serwisach tego typu na maila uczelnianego nie jest najlepszym pomysłem.

Niestety ponieważ hashe są nieznanego typu prawdopodobnie MD5 z solą której nie ma w wycieku, nie przeprowadziłem badań dotyczących używanych haseł. Dodatkowo jak zawsze przypominam, że nawet najlepsze hasło może być niewystarczające w przypadku gdy korzystamy z niego w wielu serwisach. W ostatnim czasie oprócz Tumblr, został upubliczniony wyciek z Zoosk (2011 MD5) oraz Linkedin (2012 SHA1) i w nich hasła są przechowywane w znacznie łatwiejszy dla atakującego sposób. Już niedługo na blogu analiza tych wycieków.

46 comments:

 1. FYI, mon.pl to domena prywatna.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Tak pomyłka, miało być mil.pl, dzięki.

   Delete
 2. Your website is really cool and this is a great inspiring article.

  ReplyDelete
 3. Fabulous post. You rock and please keep up the good work!

  ReplyDelete
 4. Interesting and helpful blog.
  https://kitchencabinet-lasvegas.com

  ReplyDelete
 5. Your article is very helpful.
  https://homeremodeling-riversideca.com

  ReplyDelete
 6. Thanks for your post keep it up.
  https://towingservice-riversideca.com/

  ReplyDelete
 7. Your article is very good.
  https://carpetcleaning-riversideca.com/

  ReplyDelete
 8. Your article is very good.
  https://towingservice-riversideca.com/

  ReplyDelete
 9. I am getting tons of information on your posts, thank you!
  Kitchener Painters

  ReplyDelete
 10. I just want to let you know that I just check out your site and I realize it very interesting and informative.Your article is extremely helpful and has sensible information. I appreciate your efforts and all the best. Thanks for the post and great tips. Keep it up.

  ReplyDelete
 11. Your article is very good.Your article is extremely helpful and has sensible information.I appreciate your efforts and all the best.I just want to let you know that I just check out your site and I realize it very interesting and informative.Thanks for the shearing your post and good tips.

  ReplyDelete
 12. Interesting blog post with excellent idea.Your blog post is very helpful and has sensible information. I really appreciate for this valuable information.I find it very interesting.Thanks for the shearing your blog post with us Keep it up.

  ReplyDelete
 13. Your article is awesome and interesting with excellent idea. This is truly a better read for all of us. I really appreciate for this valuable information.I have bookmarked it and I am looking forward to reading new article. Thank you and keep it up.

  ReplyDelete
 14. Your blog post really awesome. your blog post is extremely helpful and very informative. I am really grateful for your blog post. I was exactly searching for it. Thanks for such post and please keep it up.

  ReplyDelete
 15. Your article is very interesting. Your blog post is extremely helpful and very informative. I am really happy to say it’s an interesting post to read. I learn new information from your article. Thanks for such post and kepp it up.

  ReplyDelete
 16. I enjoy kinds very own post. It will be respectable to get a single narrative inside and outside of the core of this distinctive core specialized niche will likely be commonly knowledgeable.
  expo 2020

  ReplyDelete
 17. I found this to be an insightful post. It was an interesting read. Furnace Repair-Oshawa ON

  ReplyDelete
 18. Your article is very good and very informative. Your article post is very useful. It is exceptionally accommodating for me I learn new information from your post. I truly love your article post.Thank you for sharing this post with us keep it up.

  ReplyDelete
 19. Your blog is very good and very informative. Your blog post is very useful. It is exceptionally accommodating for me I learn new information from your post. I truly love your blog post.Thank you for sharing this post with us keep it up.

  ReplyDelete
 20. Hey, I read your article and it is very interesting and very useful. Your article post is very informative. It is exceptionally accommodating for me I learn many information from your post. I really love your article post.Thank you for sharing this post and keep it up.

  ReplyDelete
 21. Hi, I read your blog and it is very useful and very informative.It is exceptionally accommodating for me I learn new information from your post. Your blog post is very interesting.I really love your blog post.Thank you for sharing this post with us keep it up.

  ReplyDelete
 22. Hi, I browse your blog post and it's very helpful and extremely informative.It is exceptionally accommodating on behalf of me I learn new data from your post. Your blog post is incredibly fascinating.I really love your web log post.Thank you for sharing this post with USA keep it up.

  ReplyDelete
 23. Hey, I read your blog and it is valuable and very informative.It is especially obliging for me I take in new data from your post. Your blog post is very interesting.I truly love your blog post.Thank you for imparting this post to us keep it up.

  ReplyDelete
 24. Hey, I read your article post and it's very attention-grabbing and extremely helpful. Your article post is incredibly informative. it's exceptionally accommodating on behalf of me I learn several info from your article post. i actually love your article post.Thank you for sharing this post and keep it up.

  ReplyDelete
 25. Assignment Help is the good and reliable source of completing your work on time by spending minimum effort. All students who need help for raising their marks, they can connect with academic experts of greatassignmenthelp Don’t spend your time and place your order right now.
  Assignment Help Online
  Online Assignment Help
  Assignment Help Online Services
  Assignment Helper
  Assignment Assistance
  Assignment Help Experts
  Online Assignment Help Services

  ReplyDelete
 26. Hey, I read your article post and really love your article. Because your article is very informative and also very helpful. Thank you for your post. Keep it up.

  ReplyDelete
 27. Hi, I read your blog post and your blog post is great. In your blog post there are many useful and important information for everyone. I really love your blog post. Thank you to shearing this kind of post.

  ReplyDelete
 28. Very informative and nice ideas. I really enjoy your posts.
  I really like and recognize your website post.
  Surveyors Victoria BC

  ReplyDelete
 29. Hey, I read your blog and it is valuable and very informative.It is especially obliging for me I take in new data from your post. Your blog post is very interesting.I truly love your blog post.Thank you for imparting this post to us keep it up.

  ReplyDelete
 30. Hey, I read your blog and it is valuable and very informative.It is especially obliging for me I take in new data from your post. Your blog post is very interesting.I truly love your blog post.Thank you for imparting this post to us keep it up.

  ReplyDelete
 31. Hey, I read your blog post and it's very attention-grabbing and very informative. Your blog post is very useful, it's exceptionally accommodating on behalf of me I learn about many thing from your blog post.I really love your blog post.Thank you for sharing this post and keep it up.

  ReplyDelete
 32. Hey, I read your article post and really love your article. Because your article is very informative and also very helpful. Thank you for your post. Keep it up.

  ReplyDelete
 33. Hi, I read your blog post and your blog post is great. In your blog post there are many useful and important information for everyone. I really love your blog post. Thank you to shearing this kind of post.

  ReplyDelete