Pages

Monday, 23 May 2016

Polskie statystyki dla wycieku z Tumblr


Aktualne informacje o wyciekach dotyczących Polaków publikuję też na twitterze.
W zeszłym tygodniu pojawiła się informacja o wycieku ze strony Tumblr.com pochodzącym z 2013 roku. Plik ma 73 369 245 wierszy zawierających adres email oraz hash hasła. Więcej o samym wycieku możecie przeczytać na Z3S , ja natomiast postanowiłem zrobić krótkie zestawienie dotyczące Polskich kont.

W wycieku jest zawarte 165 229 rekordów zawierających mail w polskiej domenie. Oczywiście dużo Polaków korzysta też np. gmaila, ale nie ma prostego sposobu aby ich zidentyfikować, więc skupiłem się na domenach z rozszerzeniem .pl.

Top 25 używanych domen: 

Najpopularniejsze są maile zakładane na wp (52 104) oraz o2 (26 903), jak widać z wp skorzystało aż dwukrotnie więcej osób, niż z zajmującego drugie miejsce o2. Ciekawe jest zestawienie tego z moją poprzednią analizą wycieku z 000webhost , gdzie sytuacja była odwrotna o2 było trochę popularniejsze od wp. Można pokusić się o stwierdzenie, że wp jest bardziej popularne wśród osób mniej technicznych, przy założeniu, że z 000webhost częściej korzystały osoby techniczne niż z Tumblr. Kolejną rzeczą wartą zauważenia jest to, że w analizie wycieku z 000webhost, onet.pl znalazł się dopiero na 9 miejscu, z małą liczbą kont, natomiast tutaj jest już na miejscu 5.

Postanowiłem także sprawdzić występowanie innych Polskich charakterystycznych domen, oto wyniki:

com.pl: 917
edu.pl: 522
net.pl: 124
org.pl: 66 
gov.pl: 0  

Pojawiło się sporo maili w domenie edu.pl – 522, zakładanie konta w serwisach tego typu na maila uczelnianego nie jest najlepszym pomysłem.

Niestety ponieważ hashe są nieznanego typu prawdopodobnie MD5 z solą której nie ma w wycieku, nie przeprowadziłem badań dotyczących używanych haseł. Dodatkowo jak zawsze przypominam, że nawet najlepsze hasło może być niewystarczające w przypadku gdy korzystamy z niego w wielu serwisach. W ostatnim czasie oprócz Tumblr, został upubliczniony wyciek z Zoosk (2011 MD5) oraz Linkedin (2012 SHA1) i w nich hasła są przechowywane w znacznie łatwiejszy dla atakującego sposób. Już niedługo na blogu analiza tych wycieków.

101 comments:

 1. FYI, mon.pl to domena prywatna.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Tak pomyłka, miało być mil.pl, dzięki.

   Delete
 2. Your website is really cool and this is a great inspiring article.

  ReplyDelete
 3. Fabulous post. You rock and please keep up the good work!

  ReplyDelete
 4. Interesting and helpful blog.
  https://kitchencabinet-lasvegas.com

  ReplyDelete
 5. Your article is very helpful.
  https://homeremodeling-riversideca.com

  ReplyDelete
 6. Thanks for your post keep it up.
  https://towingservice-riversideca.com/

  ReplyDelete
 7. Your article is very good.
  https://carpetcleaning-riversideca.com/

  ReplyDelete
 8. Your article is very good.
  https://towingservice-riversideca.com/

  ReplyDelete
 9. I am getting tons of information on your posts, thank you!
  Kitchener Painters

  ReplyDelete
 10. I just want to let you know that I just check out your site and I realize it very interesting and informative.Your article is extremely helpful and has sensible information. I appreciate your efforts and all the best. Thanks for the post and great tips. Keep it up.

  ReplyDelete
 11. Your article is very good.Your article is extremely helpful and has sensible information.I appreciate your efforts and all the best.I just want to let you know that I just check out your site and I realize it very interesting and informative.Thanks for the shearing your post and good tips.

  ReplyDelete
 12. Interesting blog post with excellent idea.Your blog post is very helpful and has sensible information. I really appreciate for this valuable information.I find it very interesting.Thanks for the shearing your blog post with us Keep it up.

  ReplyDelete
 13. Your article is awesome and interesting with excellent idea. This is truly a better read for all of us. I really appreciate for this valuable information.I have bookmarked it and I am looking forward to reading new article. Thank you and keep it up.

  ReplyDelete
 14. Your blog post really awesome. your blog post is extremely helpful and very informative. I am really grateful for your blog post. I was exactly searching for it. Thanks for such post and please keep it up.

  ReplyDelete
 15. Your article is very interesting. Your blog post is extremely helpful and very informative. I am really happy to say it’s an interesting post to read. I learn new information from your article. Thanks for such post and kepp it up.

  ReplyDelete
 16. I enjoy kinds very own post. It will be respectable to get a single narrative inside and outside of the core of this distinctive core specialized niche will likely be commonly knowledgeable.
  expo 2020

  ReplyDelete
 17. I found this to be an insightful post. It was an interesting read. Furnace Repair-Oshawa ON

  ReplyDelete
 18. Your article is very good and very informative. Your article post is very useful. It is exceptionally accommodating for me I learn new information from your post. I truly love your article post.Thank you for sharing this post with us keep it up.

  ReplyDelete
 19. Your blog is very good and very informative. Your blog post is very useful. It is exceptionally accommodating for me I learn new information from your post. I truly love your blog post.Thank you for sharing this post with us keep it up.

  ReplyDelete
 20. Hey, I read your article and it is very interesting and very useful. Your article post is very informative. It is exceptionally accommodating for me I learn many information from your post. I really love your article post.Thank you for sharing this post and keep it up.

  ReplyDelete
 21. Hi, I read your blog and it is very useful and very informative.It is exceptionally accommodating for me I learn new information from your post. Your blog post is very interesting.I really love your blog post.Thank you for sharing this post with us keep it up.

  ReplyDelete
 22. Hi, I browse your blog post and it's very helpful and extremely informative.It is exceptionally accommodating on behalf of me I learn new data from your post. Your blog post is incredibly fascinating.I really love your web log post.Thank you for sharing this post with USA keep it up.

  ReplyDelete
 23. Hey, I read your blog and it is valuable and very informative.It is especially obliging for me I take in new data from your post. Your blog post is very interesting.I truly love your blog post.Thank you for imparting this post to us keep it up.

  ReplyDelete
 24. Hey, I read your article post and it's very attention-grabbing and extremely helpful. Your article post is incredibly informative. it's exceptionally accommodating on behalf of me I learn several info from your article post. i actually love your article post.Thank you for sharing this post and keep it up.

  ReplyDelete
 25. Assignment Help is the good and reliable source of completing your work on time by spending minimum effort. All students who need help for raising their marks, they can connect with academic experts of greatassignmenthelp Don’t spend your time and place your order right now.
  Assignment Help Online
  Online Assignment Help
  Assignment Help Online Services
  Assignment Helper
  Assignment Assistance
  Assignment Help Experts
  Online Assignment Help Services

  ReplyDelete
 26. Hey, I read your article post and really love your article. Because your article is very informative and also very helpful. Thank you for your post. Keep it up.

  ReplyDelete
 27. Hi, I read your blog post and your blog post is great. In your blog post there are many useful and important information for everyone. I really love your blog post. Thank you to shearing this kind of post.

  ReplyDelete
 28. Very informative and nice ideas. I really enjoy your posts.
  I really like and recognize your website post.
  Surveyors Victoria BC

  ReplyDelete
 29. Hey, I read your blog and it is valuable and very informative.It is especially obliging for me I take in new data from your post. Your blog post is very interesting.I truly love your blog post.Thank you for imparting this post to us keep it up.

  ReplyDelete
 30. Hey, I read your blog and it is valuable and very informative.It is especially obliging for me I take in new data from your post. Your blog post is very interesting.I truly love your blog post.Thank you for imparting this post to us keep it up.

  ReplyDelete
 31. Hey, I read your blog post and it's very attention-grabbing and very informative. Your blog post is very useful, it's exceptionally accommodating on behalf of me I learn about many thing from your blog post.I really love your blog post.Thank you for sharing this post and keep it up.

  ReplyDelete
 32. Hey, I read your article post and really love your article. Because your article is very informative and also very helpful. Thank you for your post. Keep it up.

  ReplyDelete
 33. Hi, I read your blog post and your blog post is great. In your blog post there are many useful and important information for everyone. I really love your blog post. Thank you to shearing this kind of post.

  ReplyDelete
 34. Wow! This could be one particular of the most useful blogs We have ever arrive across on this subject. Basically Great. I’m also an expert in this topic so I can understand your effort.

  ReplyDelete
 35. Toko Otomotif : alat teknik, perkakas bengkel, alat safety, alat ukur, mesin perkakas, scanner mobil, alat servis motor, alat cuci mobil, mesin las.

  ReplyDelete
 36. Hey, I browse your blog post and it's very attention-grabbing and really helpful. Your blog post is incredibly informative. it's exceptionally accommodating on behalf of me I learn many thing from your blog post. I actually like your blog post.Thank you for sharing this post with us and keep it up.

  ReplyDelete
 37. I would like to thank you for the efforts you had made for writing this awesome article.

  ReplyDelete
 38. Hey, I read your article post and it is very useful. Your article post is very informative. It is exceptionally accommodating for me I learn many interesting information from your article post. I really like your article post.Thank you for sharing this post with us and keep it up.

  ReplyDelete
 39. Hey, I read your article post and it's very attention-grabbing and very informative. Your article post is very useful, it's exceptionally accommodating on behalf of me I learn about many useful thing from your article post.I really love your article post.Thank you for sharing this post with us and keep it up.

  ReplyDelete


 40. My Assignment Help a team of educational professional experts providing the create matrix in matlab for students 24/7 by online across the world and especially in Australia so connect with me for assignment solutions.

  ReplyDelete
 41. Hey, I read your article post and it's terribly helpful. Your article post is incredibly informative. it's exceptionally accommodating on behalf of me I learn several fascinating data from your article post. I actually like your article post.Thank you for sharing this post with us and keep it up.

  ReplyDelete
 42. If you are writing a report and you need lab report writing help. Go with Myassignmenthelp and get lab report examples and template at an affordable price.

  ReplyDelete
 43. Hey, I scan your article post and it's terribly helpful. Your article post is extremely informative. it's exceptionally accommodating on behalf of me I learn several attention-grabbing info from your article post. i actually like your article post.Thank you for sharing this post with us and keep it up.

  ReplyDelete
 44. Sharing information with others is good. Good work! Always fascinated with these kind of content. I enjoyed reading the article.

  ReplyDelete
 45. Hey, I read your article post and it's terribly helpful. Your article post is incredibly informative. it's exceptionally accommodating on behalf of me I learn several fascinating data from your article post. I actually like your article post.Thank you for sharing this post with us and keep it up.

  ReplyDelete
 46. Hey, I read your article post and it's terribly helpful for me. Your article post is incredibly informative. It's exceptionally accommodating on behalf of me I learn many fascinating data from your article post. I actually like your article post.Thank you for sharing this post with us and keep it up.

  ReplyDelete
 47. Science Channel’s Are Giving A Complete Knowledge To Its Viewers About Every Thing Students Write Done Dissertation On This Subjects And Show Its Importance.

  ReplyDelete
 48. A very high level post with a knowledgeable information .thanks you for giving me such a nice information. If you need any college level Assignment Help at reliable quality with better work. Kindly visit livewebtutors website we providing best assignment help services in Australia, USA, UK, UAE, and Canada etc.
  Read more now :- Assignment Help

  ReplyDelete
 49. Very informative post. Thanks for sharing such blog.

  Academic Writing Service

  ReplyDelete
 50. I just want to let you know that I just check out your site and I find it very interesting and informative.

  ReplyDelete
 51. Hey, I read your article post and it is very useful. Your article post is very informative. It is exceptionally accommodating for me I learn many interesting information from your article post. I really like your article post.Thank you for sharing this post with us and keep it up.

  ReplyDelete
 52. Hey, I scan your blog post and it's terribly useful. Your blog post is incredibly informative. It's exceptionally accommodating on behalf of me I learn many fascinating data from your blog post. I actually like your blog post.Thank you for sharing this post with US and keep it up.

  ReplyDelete
 53. Hey, I scan your blog post and it's terribly useful. Your blog post is incredibly informative. It's exceptionally accommodating on behalf of me I learn many fascinating data from your blog post. I actually like your blog post.Thank you for sharing this post with US and keep it up.

  ReplyDelete
 54. Hey there, I read your article post and your article post is incredibly informative and also very helpful for me. I learn many attention-grabbing information from your article post. I actually love your article post. Your article is very useful to all of us. Thank you for sharing this post with us and keep it up.

  ReplyDelete
 55. Hey there, I read your blog post and your blog post is incredibly informative and also very helpful for me. I learn many attention-grabbing information from your blog post. I actually love your blog post. Your blog post is very useful to all of us. Thank you for sharing this post with us and keep it up.

  ReplyDelete
 56. Hey, I scan your blog post and it's terribly useful. Your blog post is incredibly informative. It's exceptionally accommodating on behalf of me I learn many fascinating data from your blog post. I actually like your blog post.Thank you for sharing this post with US and keep it up.

  ReplyDelete
 57. Hey there, I read your article post and your article post is very informative. Your article post is very useful and it is exceptionally accommodating for me I learn many interesting information from your article post. really like your article post.Thank you for sharing this post with us and keep it up.

  ReplyDelete

 58. What a nice blog! I have enjoyed reading through the article although I landed on this site while I was looking for Research paper Writing. I will be visiting this site occasionally to read more interesting and intriguing articles. I hope the writer will continually keep us updated with new information.


  ReplyDelete
 59. Good work! I enjoyed reading the article.

  ReplyDelete
 60. Thank you for sharing your thoughts. I really appreciate it. Sharing information with others is always good.

  ReplyDelete
 61. Hey there, I read your article post and your article post is very informative. Your article post is very useful and it is exceptionally accommodating for me I learn many interesting information from your article post. I really like your article post.Thank you for sharing this post with us and keep it up.

  ReplyDelete
 62. Hey there, I read your article post and your article post is very informative and also interesting. Sharing information with others is good. Good work! Always fascinated with these kind of content. I enjoyed reading the article.Thank you for sharing this post with us and keep it up.

  ReplyDelete
 63. A high-standard post with all imperative information about assignment help UK services. Looking forward to avail the premium services. Kindly visit AB Assignment Help.

  ReplyDelete
 64. Hey there, I read your article post and your article post is very informative and also interesting. Sharing information with others is good. Good work! Always fascinated with these kind of content. I enjoyed reading the article.Thank you for sharing this post with us and keep it up.

  ReplyDelete
 65. Good work! Your article post is very informative. 

  ReplyDelete
 66. I have to say that you are on the right track. This will be loved by several individuals as it is detailed and interesting. All the best for your future work.
  Dubai Gold Rate

  ReplyDelete
 67. Hey, I scan your blog post and it's terribly useful. Your blog post is incredibly informative.Sharing information with others is good. Good work! Always fascinated with these kind of content. I enjoyed reading the article.Thank you for sharing this post with us and keep it up.

  ReplyDelete
 68. I wish to take this opportunity to complement your web site.

  Pet Grooming Red Deer

  ReplyDelete
 69. Hey, I scan your blog post and it's terribly useful. Your blog post is incredibly informative.Sharing information with others is good.

  ReplyDelete
 70. Hello, I have browsed most of your posts. This post is probably where I got the most useful information for my research. Thanks for posting, we can see more on this. Are you aware of any other websites on this subject.
  dubai mall cinema

  ReplyDelete
 71. You have performed a great job on this article. It's very precise and highly qualitative. You've managed to make it readable and easy to read. You have some real writing talent. Thank you so much.
  my assignment help

  ReplyDelete
 72. I have to say that you are on the right track. This will be loved by several individuals as it is detailed and interesting. All the best for your future work.
  college assignment help

  ReplyDelete
 73. Hey there, I read your article post and your article post is very informative. Your article post is very useful and it is exceptionally accommodating for me I learn many interesting information from your article post

  ReplyDelete
 74. Hey, I read your article post and it's terribly helpful for me. Your article post is incredibly informative. It's exceptionally accommodating on behalf of me I learn many fascinating data from your article post.

  ReplyDelete
 75. Seek Aid is the platform that allows you to support a cause of your choice from the ngos that have been evaluated for transparency and credibility. Seek Aid is the World’s largest and trustworthy giving platform for donors. Non profit organization

  ReplyDelete
 76. Hey there, I read your article post and your article post is very informative. Your article post is very useful and it is exceptionally accommodating for me I learn many interesting information from your article post.

  ReplyDelete
 77. Your article post is very informative. I usually don’t finish reading the whole article but this one is different.

  ReplyDelete
 78. Thank you very much for this useful article. I always love reading informative articles such as this one.

  ReplyDelete
 79. Hey, I scan your blog post and it's terribly useful. Your blog post is incredibly informative.

  ReplyDelete
 80. I'm highly impressed by the piece of thoughts you have shared on this portal. all the best
  connect us on Assignment Help can shed your burden of assignments with a return of qualitative assignments.

  ReplyDelete
 81. We Among the high number of credit score options available today, bank credit card are very popular. They are used at stores, airlines, restaurants, and other organizations. Although many creditors offer similar programs, consumers need to be aware of all the possibilities open to them, and understand how best to use and manage their credit score. Credit credit cards can be owned by individuals or businesses.

  ReplyDelete
 82. Everything is perfect with this work. The writer has managed to keep the article interesting while discussing some really serious points. This is not easily done. All the best.
  Hotel in Dubai

  ReplyDelete
 83. Find the best portable paint sprayers for home based on what customers review. https://cleaning-tools.site123.me/

  ReplyDelete
 84. Hey there, I read your blog post and I find that your blog post is incredibly informative. Sharing information with others is good. Good work. It is exceptionally accommodating for me. I enjoyed reading your blog post. Your blog post also very useful. Thank you for sharing this post with us and keep it up

  ReplyDelete
 85. Hey there, I read your article post and I think that your article post is incredibly informative and also very useful. It's exceptionally accommodating on behalf of me I learn many interesting thing from your article post. Sharing information with others is good. Good work. Thank you for sharing this post with us and keep it up.

  ReplyDelete